Muốn tìm trong cây gia phả, nhấn Control+F
Nhấn và rê chuột để kéo phả đồ qua lại.